Charlotte Sikö Helin är en av eldsjälarna bakom Science Safari och hon lever som hon lär. Vi intervjuar henne på en knastrig telefonlinje.
– Här är dålig mottagning, jag är i en verkstad långt ut på landet och vi håller på att tillverka ett vakuumrör.

Charlotte har arbetat med vetenskapskommunikation i många år och idén till Science Safari har grott under en längre tid. Bakom projektet står den ideella föreningen Science Safari och Hallands Bild¬ningsförbund. Föreningen Science Safari har en bred sammansättning av professionella forskare, pedagoger och experter inom teknik och naturvetenskap.

Nu ska den samlade kunskapen nå ut till hallänningarna, med en i dubbel bemärkelse grön buss som ska rulla runt i länet och inspirera, sprida kunskap och väcka intresse om vetenskap. Charlotte berättar att Science Safari vänder sig till skolungdomar, men också till unga vuxna och den breda allmänheten. Parallellt med Science Safari ska ett fristående forskningsprojekt testa hur bussen kan köras på hybriddrift utan några som helst utsläpp.

Olika experiment

Mer än varannan dag under året ska bus¬sen finnas på någon lämplig plats där olika målgrupper nås. Under våren var exempelvis Science Safari med när Varbergs Sparbanks Klirreklubb för de yngre barnen träffades vid världsarvet i Grimeton. Med på bussen finns en grundutrustning med mikroskop, mineralskåp, refraktor, teleskop, kemihörna, 3D-skrivare, radioutrustning samt en rad experiment från olika vetenskapliga områden. Bussen är utrustad med olika experimentmoduler som kan bytas ut för att passa den aktuella målgruppen.

Sparbanksstiftelsen Varberg stöttar Science Safari, Region Halland är huvudfinansiär och ett antal ytterligare sponsorer finns.
– Bidraget från Sparbanksstiftelsen Varberg var avgörande för att vi skulle kunna köpa in bussen, och det i sin tur är ju grundförutsättningen för hela Science Safari, säger Charlotte.