Hur fungerar amorteringsbefrielsen?

Så ansöker du

Fyll i ansökan om amorteringsbefrielse här på sidan och klicka på Skicka. Vi kommer hantera ansökningarna i turordning och när din ansökan är beviljad kommer att skicka en bekräftelse till dig, och eventuella medlåntagare, via internetbanken eller via post om du inte har internetbanken. I bekräftelsen framgår vilket datum amorteringsbefrielsen startar för respektive lån.

Bolån - Så länge gäller amorteringsbefrielsen

För bolån kan du välja att ansöka om amorteringsbefrielse på 3 månader eller fram till och med den 31 augusti 2021 och omprövning görs var tredje månad. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader till. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden. Du som under 2021 ansökt om nya bolån i Varbergs Sparbank har inte möjlighet att ansöka om amorteringsfritt på dina bolån. 

Andra privatkrediter - Så länge gäller amorteringsbefrielsen

För övriga privatkrediter ansöker du om amorteringsbefrielse i 3 månader eller till den 31 augusti 2021. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader till. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Om du vill börja amortera igen

Meddela oss så snart du själv tror du kan börja amortera igen. Ring oss på 0340-66 60 00 eller skicka ett meddelande via Internetbanken eller appen. Du är även välkommen att kontakta något av våra bankkontor.