Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar amorteringsbefrielse privatkund

Three persons in a discussion at a café.
 • Amorteringsbefrielse innebär att du under en begränsad period inte behöver amortera på lån som inte redan är aviserade. Ränta betalas som vanligt.

 • Du fyller i ansökan här

 • Du som önskar amorteringsbefrielse på grund av att din ekonomiska situation har påverkats av spridningen av coronaviruset covid-19 eller att du vill pausa din amortering för sparande eller att för att få större ekonomiskt handlingsutrymme.

 • Det räcker att en av kredittagarna skickar in ansökan men att den personen har stämt av med övriga kredittagare/medlåntagare. Samtliga kredittagare kommer att få en bekräftelse via Internetbanken eller via post, om du inte har Internetbanken, när ansökan är beviljad.

   

 • Du kan ansöka om amorteringsbefrielse för bolån och andra privatkrediter du har i Varbergs Sparbank.

   

 • För bolån kan du välja att ansöka om amorteringsbefrielse på 3 eller 6 månader eller fram till och med den 31 augusti 2021 och omprövning görs var tredje månad. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader till. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden.
  För övriga privatkrediter ansöker du om amorteringsbefrielse i 3 eller 6 månader. Om du ansöker om 6 månader görs en omprövning av banken efter tre månader. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader till. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

 • Du skickar in en ansökan via vår hemsida för dina privatkrediter.
  Gällande dina företagskrediter är du välkommen att kontakta din företagsrådgivare på banken. Du hittar kontaktuppgifter här

 • Vi hanterar ansökningarna i turordning och tar hand om din ansökan så snart vi kan. Om ansökan beviljas skickas bekräftelse på amorteringsbefrielse och villkor till dig. Om ansökan avslås skickas en bekräftelse på avslaget. Du får bekräftelse i internetbanken/via brev om du inte har internetbanken.

 • Om du har skickat en ansökan om amorteringsbefrielse men ännu inte fått bekräftelse på att den är beviljad och registrerad så ska amorteringen betalas som vanligt.
  Det innebär att beviljad amorteringsbefrielse kommer att gälla först från och med därpå följande förfallodag.