Hej Martin! Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobb är att det är roligare än det låter! Jag brukar rekommendera de som funderar på en karriär inom bank att just välja spåret inom liv och pension. Det finns idag och det blir inte mindre viktigt i framtiden. När man hjälper privatpersoner och företagare framåt, i det många upplever som en försäkringsdjungel, och ser till att de har ett heltäckande skydd för olika lägen i livet får man så extremt mycket uppskattning tillbaka. Det är det som driver mig framåt och som gör att jag tycker mitt jobb har varit lika roligt, varje dag i 23 år.

När man som du kommit en bit in i arbetslivet – hur hittar man utvecklingsmöjligheter då?

- Min upplevelse är att alla som jobbar på en Sparbank har en unik möjlighet att påverka sin framtid. Inom företaget har vi korta beslutsvägar och det finns ett ”tänk” i organisationen att varje medarbetare förväntas påverka utvecklingen inom sitt område. Jag kan inte komma på något förslag under mina fyra år som anställd som jag inte fått genomföra, förutsatt att det leder affären framåt. Det är ju en avgörande faktor för utveckling att känna att man har ett eget mandat i sin yrkesroll samtidigt som man får uppbackning och resurser från chefer till att genomföra. Vissa perioder på året är jag väldigt driven framåt och vissa perioder är jag mer eftertänksam. Jag gillar att ha den variationen i takt och att det är tillåtet. Att man kan gasa på och vara idéstark i sitt arbete, men också ha tid för att titta i backspegeln och utvärdera.

Du ger dig in på ditt femte år hos oss nu. Vad är viktigt för att du långsiktigt ska trivas på en arbetsplats?

- Vissa brukar säga att det är siffrorna som räknas i en verksamhet, men jag skulle vilja säga att det är hela människan son räknas på en arbetsplats! Det jag uppskattar mest i min arbetsmiljö idag är att banken ser till hela människan utifrån hur livet är och att helheten värderas. Här tillåter vi och ser fördelarna med varandras olikheter, kunskapsnivåer och livssituationer och det finns en acceptans här som jag inte mött på någon arbetsplats tidigare. Jag skulle säga att vi internt har en fantastisk arbetsmiljö och det är ett starkt incitament för ett långt arbetsliv hos samma arbetsgivare.

Du tog med dig en bok om idrottspsykologi som personlig grej. Berätta mer!

- Jag läser mycket idrottspsykologi privat och där pratar man mycket om hur man hittar den inre motivationen till att prestera bättre. Där är fortbildning en grundsten för mig för att känna mig inspirerad på jobbet. Har jag en svackande motivation så sätter jag mig ofta och läser på. Både områden där jag behöver uppdatera mig och det jag redan kan för att bekräfta att det här kan jag. Att kontinuerligt öka sin kunskap tror jag är en viktig motor i arbetslivet, även om andra tycker att det är helt galet att man blir mer motiverad av att läsa försäkringsvillkor.