• Bidrag utgår till hela investeringen, dock högst 250 000 kronor.
  • Bidrag kan sökas av ideella föreningar i Sparbanksstiftelsens verksamhetsområde som utgörs av Varbergs kommun samt Horredsbygden.
  • En förening kan erhålla bidrag om högst 250 000 kronor oavsett antal investeringar eller byggnader.

I samband med att ansökan om bidrag görs skall lämnas offert och investeringskalkyl från leverantör.

För den del av investeringskostnaden som inte täcks av stiftelsens bidrag finns möjlighet att söka ett solcellslån i Varbergs Sparbank. För villkor läs mer här.

I det fall lån söks hos Varbergs Sparbank skall ett positivt kreditbeslut finnas när ansökan om bidrag görs hos Sparbanksstiftelsen.

Till sidan för ansökan.

Vid frågor eller för ytterligare information kontakta Jan Inge Lyckberg 070-399 08 50 eller