Varför har ni valt att göra EMC:s klimatbokslut?
- Hållbarhet är i vårt företags DNA och vi har egentligen alltid strävat mot att hitta mer miljövänliga alternativ till det som finns idag. Våra främsta mål med att genomföra klimatbokslutet är att ta reda på vart vi befinner oss på hållbarhetsresan och prioritera vilka steg vi bör ta framåt, för att minska vår påverkan på miljön. Vi fick under hösten erbjudande från Varbergs Sparbank att göra EMC:s klimatbokslut med 50% rabatt på kostnaden. För vår del blev det avgörande för att vi nappade och kom i gång. 

Vilken skillnad har arbetet gjort för er?

- Innan kunde vi bara gissa inom vilka områden vi hade störst negativ inverkan på klimatet. Skillnaden nu är att vi vet. En annan stor vinst är att vi har ökat insikten internt kring hållbarhet! Under året har vi gjort en genomlysning av vårt företag där alla hjälpts åt med att ta fram de underlag som slutrapporten bygger på. Resultatet fick vi nu i veckan - en Co2-rapport där vi väldigt konkret ser vad vi har för klimatavtryck. Nu kan vi dra slutsatser av den, se vilka områden vi bör prioritera framåt för att bidra till hållbar omställning på bästa sätt. Sedan tycker jag också att bokslutet gett en fin bekräftelse på steg vi redan tagit som företag. Att eltruckar i produktionen, förmånscyklar för anställda och energiöversyn faktiskt gör skillnad för klimatet.

Kan du ge något exempel på en insikt som förändrar erat sätt att jobba framåt?
- För vår del ser vi tydligt att vårt största klimatavtryck är transporter. En sådan insikt kan innebära att vi framåt behöver påverka våra leverantörer kring hur de transporterar sitt material till oss eller vilka fordonsflottor de besitter, för att ha möjlighet att minska vårt eget klimatavtryck. Om vi som företag vill bli mer hållbara måste vi också våga ställa höga krav, inte bara på oss själva, utan i alla led. 

Vad har du för tips till andra företagare?
- Omställning tar tid! Att göra ett Klimatbokslut blir en första byggsten för en långsiktig, hållbar plan som du sedan kan ta steg för steg framåt. Har man en vilja som företag att bli mer hållbara så är detta ett jättebra avstamp för att komma i gång och hitta framtidens prioriteringar.