Meny
Om banken

Så bidrar vi till en hållbar utveckling

Mamma och barn läser bok

Vi har ett stort ansvar att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Drygt 500 miljoner

Sedan Sparbanksstiftelsen Varberg grundades 2001 har drygt 500 miljoner kronor betalats ut i bidrag till olika samhällsnyttiga projekt och ändamål.

3000 elever

Antalet unga vi utbildat i privatekonomi under 2023 genom vårt skolprojekt KOLL.

Vårt klimatbokslut

Vi följer årligen upp vår klimatpåverkan och sedan 2020 publiceras den i ett klimatbokslut. Syftet med klimatbokslutet är att kartlägga och förstå omfattningen av direkta och indirekta växthusgasut­släpp från vår verksamhet. 

Så kan du spara 

Kvinna med gulrutig skjorta står i en trädgård bredvid ett gult hus

Hållbart sparande

Visste du att du kan påverka planetens framtid bara genom att spara mer hållbart? Vi vill ge dig bättre koll på vad du investerar i och hjälpa dig att göra hållbara val. Läs om vad som gör en fond hållbar, EU:s nya regler inom hållbarhetsområdet med mera.

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir sparandet av.

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Så kan du låna grönt

Bolån och fastighetslån

För dig som ska köpa en bostadsrätt eller villa som är byggd för att vara mer energieffektiv och mer hållbar. För företag som ska investera i energi- och resurseffektiva fastigheter.

Energilån

Ta hjälp av ett Energilån för att investera i lösningar som kan minska energiförbrukningen på bostaden och sänka dina kostnader. 

Sollån

Funderar du på att investera i solceller? Med solpaneler ger du dig själv möjligheten att sänka dina elkostnader.

Billån

Intresserad av elbil eller en bil med ett mer begränsat utsläpp? Då kan Grönt billån vara något för dig.

Varbergs Sparbank i samhället – för en hållbar utveckling 

  • KOLL – vi utbildar barn och unga så de kan ta kontroll över sin ekonomi och påverka sin framtid.
  • Föreningar – Över 185 ideella föreningar fick under 2022 stöd genom sponsring och bidrag från Sparbanksstiftelsen Varberg och Varbergs Sparbank.
  • Digital vardag – med utbildning och guidning i digitala tjänster bidrar vi till att minska det digitala utanförskapet.

EU:s handlingsplan för en hållbar ekonomi - Sustainable Finance

EU:s handlingsplan för en hållbar ekonomi (Sustainable Finance) är en viktig del av EU:s insatser för att uppnå satta hållbarhets- och klimatmål. Syftet är att nå Parisavtalet och FN:s Agenda för hållbar utveckling.

* Fonder i denna kategori utgörs i första hand av Transitionfonderna, Global Impact, Humanfond, Ethica Obligation, Accessfonderna, Access Edgefonderna, Transferfonderna.