Meny
Om banken

Sponsring och bidrag från Varbergs Sparbank

personal

Vi älskar Varberg. Sedan 1836 har vi varit med och utvecklat vår stad till att bli en ännu bättre plats att leva och verka i för alla. Hela vår vinst stannar i Varberg. Genom att vara en stark ekonomisk bank kan vi växa med Varberg och ge våra kunder
möjligheter att utvecklas. Genom vår sponsring bidrar vi till näringsliv och föreningars arbete och genom bidragen som vår stiftelse delar ut stödjer vi bygdens utveckling inom  föreningsliv, idrott, kultur, näringsliv, forskning och utbildning.

Bidrag eller sponsring?

Vår affärsmodell ser inte ut som andra bankers – vi är en Sparbank. Som Sparbank har vi inget enskilt vinstintresse. Däremot har vi ett syfte att främja en sund och hållbar ekonomi för de som bor och verkar i vår region, samt bidra till att utveckla vårt verksamhetsområde. För oss ligger hållbarhet i vårt DNA och har genomsyrat vår verksamhet sedan vi grundades.

Även om bankens syfte inte är att maximera vinst och utdelning till ägaren så är det viktigt för oss att göra ett bra resultat. Vi verkar i en region som växer snabbt och vinsten i verksamheten ger oss möjlighet att finansiera nya lån till bostäder och företag, så att vi kan växa i takt med Varberg. 

Vår vinst går även till vår aktieägare. Vi har bara en aktieägare, vår ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Varberg. Genom Sparbanksstiftelsen Varberg delar vi årligen ut cirka 20 % av vårt resultat och pengarna går oavkortat till bidrag som utvecklar Varberg. Tillsammans med våra kunder gör vi Varberg till en bättre plats att leva och verka i.

Bidrag från Sparbanksstiftelsen Varberg - främst vid enskilda projekt

Sparbanksstiftelsen Varberg delar varje år ut medel till lokala projekt som är bra för oss här i Varberg och Horredsbygden. Pengarna ska ge oss ett starkare näringsliv, bättre utbildning, mer forskning och fler upplevelser inom kultur och idrott, som utövare eller publik.

Vänd dig med din ansökan om bidrag från Sparbanksstiftelsen Varberg om det är till ett enskilt projekt pengarna ska användas. 

marknad

Sponsring från Varbergs Sparbank - främst vid årligt stöd till förening

Varbergs Sparbank vill gärna finnas med i positiva sammanhang, som tex i det lokala föreningslivet. Sponsringen sker inom såväl idrott som kultur, näringsliv, samhälle och ideell verksamhet.

Vänd dig till Varbergs Sparbank med din ansökan om sponsring, om tanken är att pengarna ska användas som stöd för den årliga verksamheten i din förening.