Meny
Om banken

Ett kretslopp för postiv utveckling

Vinster från Varbergs Sparbank återinvesteras i Varbergs kommun och Horred, det vill säga i bankens verksamhetsområde. Där andra banker ger utdelning till sina aktieägare delar Varbergs Sparbank istället ut pengar till Sparbanksstiftelsen Varberg, som i sin tur stödjer bygdens utveckling inom föreningsliv, idrott, kultur, näringsliv, forskning och utbildning. Över tid har cirka 20 procent av Varbergs Sparbanks vinst delats ut till sparbanksstiftelsen.

 

Vårt bidrag till bygden skapar möjligheter i hela samhället och gör det till en ännu bättre plats att leva och verka i. När det går bra för bygden går det också bra för banken och då blir det ännu mer pengar över att investera i lokal utveckling.

 

Och så fortsätter bankens, stiftelsens och bygdens kretslopp att bidra till en positiv utveckling. Med ett ord kallas detta Sparbanksidén, en idé som är lika bra idag som när den kom till Varberg 1836, när Varbergs Sparbank grundades.
 

marknad