Meny
Om banken

Vision, mission och affärsidé

Eller som vi väljer att kalla det; Vart är vi på väg, Varför och Hur.

 • Vart är vi på väg?

  Varbergs Sparbank – det självklara valet

  (tidigare benämnt vision)

 • Varför?

  För att vi tillsammans bygger ett hållbart, livskraftigt Varberg, där en bättre ekonomisk vardag ger framtidstro till människor, företag och samhälle.

  (tidigare benämnt mission)

 • Hur?

  Genom att skapa den bästa kundupplevelsen för var och en. Med närhet, kompetens och engagemang utvecklar vi tillsammans våra kunders ekonomi. Med stor kännedom om vår kund och marknad, fattar vi beslut och gör affärer där hela vinsten återinvesteras i Varberg.

  (tidigare benämnt affärsidé)

Våra värdeord

______________________

 • Tillsammans
 • Nära
 • Engagemang

______________________