Hoppa till textinnehållet

Behandling av personuppgifter

Ett äldre par fikar tillsammans med andra ute i trädgården

I Varbergs Sparbank har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera kunders data och information som en del av bankverksamheten. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter. Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Nedan finner du sammanfattad dataskyddsinformation.

Din personliga integritet är viktig för oss

Läs mer om Varbergs Sparbanks behandling av personuppgifter i dokumentet ”Varbergs Sparbanks information om behandling av personuppgifter”.