Vi har ända sedan starten 1836 värnat om bygden och dess invånare. Dels genom att tillhandahålla tjänster till förmånliga villkor och dels genom att avsätta delar av årsvinsten till sponsorstöd på hemmaplan. Sponsringen sker inom såväl idrott som kultur, näringsliv, samhälle och ideell verksamhet.

Sponsringen sker huvudsakligen via treårsavtal och man kan lämna sin ansökan under hela året, fram till 1 december. Då stänger vi ansökan under en månad och går genom alla inkomna ansökningar för att ge möjlig sponsring för nästkommande år och framåt. 

Här hittar du ansökningsformuläret

Har du frågor angående sponsring kontakta Mattias Göök, tel 0340-66 60 00 alt mattias.gook@varbergssparbank.se