Viktigt om våra sponsringsavtal

  • Vi jobbar med ett enda sponsringsavtal per förening. I detta avtal ska hela samarbetet finnas med och inga ytterligare överenskommelser ska tillkomma under avtalsperioden.
  • Vi kommer att utforma ett specifikt avtal för föreningen att skriva på. I detta klargörs både bankens och föreningens rättigheter som är kopplade till avtalet.
  • Föreningen skall vara helkunder i banken.
  • Organisationsnummer skall finnas för föreningen.
  • Stadgar och aktuella protokollshandlingar för föreningen ska lämnas in till banken, innan ett sposringsavtal kan skrivas.

Kontaktuppgift samordnare sponsring

Mattias Göök
Tel: 0340-66 61 91
marknad@varbergssparbank.se