Hoppa till textinnehållet

Ska jag ha rörlig eller bunden ränta?

Rörlig ränta eller bunden ränta? Kanske dela upp för att ha både och? Vi guidar dig hur du kan tänka med dina bolån.

 

Rörlig ränta

Om ditt lån har en rörlig ränta så ändras den efter marknadsräntan var tredje månad.
 

Fördelar

  • Historiskt sett har den rörliga räntan varit lägre
  • Om räntan sjunker kan du spara pengar på det

Nackdelar

  • Om räntan går upp kan det påverka din ekonomi negativt

Bunden ränta

Om du binder ditt lån så får du samma ränta under hela bindningstiden (mellan 1 – 10 år).
 

Fördelar

  • Mer förutsägbart – du vet vad lånet kommer kosta

Nackdelar

  • Historiskt sätt har den bundna räntan varit högre
  • Vill du betala av lånet innan bindningstiden är slut måste du betala ränteskillnadsersättning

Dela upp lånet olika bindningstider

Vi rekommenderar att dela upp lånet i flera olika delar med olika bindningstid. Då löper inte dina bindningstider ut vid samma tidpunkt och du undviker att alla delar påverkas vid ett och samma tillfälle, till exempel i ett högre ränteläge.

Att dela upp bolånet på olika löptider är ett bra sätt att öka tryggheten i din boendeekonomi eftersom det minskar risken om räntan stiger.
 

Fördelar

  • Du kan få en lägre ränta jämfört med att binda hela lånet
  • Det är mer förutsägbart än endast rörlig ränta
  • Om räntan ändras så påverkas du inte lika mycket som endast bunden ränta

Hjälp på vägen