Med tjänsten Betalningsservice för dödsbo får du som är dödsbodelägare hjälp att, under högst 12 månader efter dödsfallet, betala räkningar och lösa in utbetalningsavier som står i den avlidnes eller i dödsboets namn. Det kan vara till exempel begravningskostnader, hyra, el- och telefonräkningar. Pengarna tas ifrån den avlidnes konto. Likaså sätts utbetalningar in på den avlidnes konto.

När ett inskickat uppdrag är klart skickas månatligt kontoutdrag ut.

Banken godkänner inga andra uttag från den avlidnes konto innan bouppteckningen är registrerad av Skatteverket. Det gäller även om du har gjort utlägg som du har kvitto för.

Observera att när bouppteckningen är registrerad ska dödsboet avvecklas.

Om du har frågor kring att betala räkningar för ett dödsbo så kontakta ditt lokala bankkontor.
 

Så använder du betalningsservice dödsbo

Bouppteckning och arvskifte

En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och lämnas till Skatteverket inom en månad. När bouppteckningen är registrerad och klar är det dags för arvskifte. Ett arvskifte innebär att dödsboet delas mellan delägarna när eventuella skulder är betalda och eventuell bodelning är gjord.

Om dödsbodelägarna vill utse en person som representerar dödsboet vid arvskiftet fyller ni i Fullmakt för dödsbo.

Läs mer om arvskifte och hur du kan få hjälp till med bouppteckning, bodelning och arvskifte på vår sida Juridiska tjänster.