Hoppa till textinnehållet

Arvskifte - dela upp arv mellan dödsbodelägare

Oakleaves 0252.

Här finns information för dig som hanterar ett arvskifte för en privatperson som är kund i Varbergs Sparbank. Om dödsboet har tillgångar på flera ställen måste du kontakta respektive institut för att hantera skiftet, alternativt flytta alla tillgångar hit innan skiftet påbörjas. 

För att det ska vara tryggt och enkelt för dig som privatperson, eller boutredningsman utsedd av tingsrätten att förvalta dödsboet, så hanteras arvskiften av oss. 

För snabbast handläggning skickar du bara in de handlingar som beskrivs under respektive "scenario" nedan till vår adress:

Varbergs Sparbank
Arvskifte
Box 74
432 22 Varberg

Behöver du hjälp med hur du fyller i blanketterna, ring 0340-66 60 00 eller besök ett bankkontor.

Från och med 12/10 2020 kan vi inte lösa in Postgiroutbetalningsavier (PGU). Finns sådana avier utställda till dödsboet hänvisas till Nordea för inlösen.

Arvskifte - olika typer av checklistor

Flera dödsbodelägare

Arvskiften med flera arvingar/dödsbodelägare som förvaltar dödsboet själva

Ensam dödsbodelägare

När hela arvet ska skiftas till en (1) person

Boutredningsman

Arvskiften där dödsboet förvaltas av en boutredningsman.

Vad händer när du skickat in handlingarna?

 1. Sms-bekräftelse effter påbörjat ärende

  När ärendet påbörjats får den dödsbodelägare som undertecknat fördelningsblanketten en sms-bekräftelse på att handlingarna mottagits och att ärendet kommer att hanteras inom kort.
 2. Eventuella kompletteringar

  Om det finns otydligheter i det som du har skickat in eller om dina handlingar av någon anledning behöver kompletteras kommer en av våra specialister att kontakta dig.

 3. Bekräftelsebrev när arvet är skiftat

  När arvet är skiftat skickar vi ett bekräftelsebrev att uppdraget är utfört till den som företräder dödsbodelägarna i samband med skiftet.

Frågor?

 • När ärendet påbörjats får den dödsbodelägare som undertecknat fördelningsblanketten en sms-bekräftelse på att handlingarna mottagits och att ärendet kommer att hanteras inom kort.
 • Om det finns otydligheter i det som du har skickat in eller om dina handlingar av någon anledning behöver kompletteras kommer vi att kontakta dig.
 • När arvet är skiftat skickar vi ett bekräftelsebrev att uppdraget är utfört till den som företräder dödsbodelägarna i samband med skiftet.

Har du frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa oss på telefonnummer: 0340-66 60 00 mellan 8-20. (Vänligen observera att vi via detta nummer inte kan svara på juridiska frågor eller ge ekonomisk rådgivning.)