Du får ränta från första kronan och dag-för-dag. Du kan öppna max ett konto och det finns inget minimi- eller maximibelopp. Varbergskontot har tolv fria uttag per kalenderår.
Uttag därutöver minskar räntan med 0,70% på uttaget belopp, dock lägst 30 kronor. Eftersom kontot är ett sparkonto kan du inte ansluta till exempel bankkort och automatiska lånebetalningar till kontot. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin