Hållbart arbetsliv

Varbergs Sparbank vill erbjuda en arbetsmiljö som är trygg, inkluderande, hållbar, utvecklande och som skapar förutsättningar för goda prestationer och långvariga relationer, där flexibilitet och balans i det dagliga livet är viktiga förutsättningar. Hållbara medarbetare ger hållbara kundrelationer som bidrar till ett hållbart resultat.

Varbergs Sparbank arbetar systematiskt och på bred front med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Företagshälsovården genomför regelbundet hälsokartläggningar av anställda i banken. Resultaten från undersökningarna i kombination med personalens skattade hälsoläge via bankens medarbetarundersökning, ligger till grund för de aktiviteter vi genomför med målsättningen att främja vår hälsa.

Friskvårdsbidrag, eget gym och yogasal

Vi erbjuder även alla våra anställda ett friskvårdsbidrag som de på sin fritid kan nyttja till exempelvis träning på olika träningsanläggningar eller massage. Motion skapar förutsättningar för en god hälsa. Medarbetare som mår bra och är motiverade presterar väl. Som ett led i satsningen att få så många som möjligt fysiskt aktiva, har vi anställda i Varbergs Sparbank även tillgång till ett eget personalgym, med tillhörande yoga- och stretchsal. I dessa lokaler erbjuds de anställda gruppträning och individuell träning som leds av våra anlitade hälso-/träningscoacher och yogainstruktörer till självkostnadspris.

Hälsogruppen utvecklar friskvården

I Varbergs Sparbank har vi har också en hälsogrupp arbetar för att alla medarbetare ska känna glädje, må bra och ha balans i livet genom att erbjuda olika slags aktiviteter på olika orter vid passande tillfällen.