Varbergs Sparbank har ett Dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd. Dataskyddsombudet nås via post: 

Varbergs Sparbank AB
Att. Dataskyddsombud
Box 74
432 22 Varberg