Varbergs Sparbank har ett Dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd. Dataskyddsombudet nås via post: 

Dataskyddsombud Varbergs Sparbank
Att. Advisense
Neptunigatan 52
SE-211 18 Malmö

Alternativt genom e-post: