Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

”Hållbarhet ska vara en röd tråd genom hela vår affär.”

Den 31 augusti tillträdde Fortinova fem punkthus med totalt 138 lägenheter i Marmorlyckan, Breared i Varberg. Hyreshusen har byggts med investeringsstöd och tack vare höga hållbarhetskrav, med bland annat lågenergiteknik, solpaneler, dagvattenhantering i regnbäddar och extra stora grönytor, har Fortinova som första företag fått möjlighet till grön finansiering via Varbergs Sparbank. Vi träffar John Wennevid, CFO på Fortinova.

Hej John! Vad händer hos er på Fortinova just nu?

- Vi är inne i en väldigt expansiv fas där vi växer mycket, både externt och internt. Externt så köper och förvärvar vi fler fastigheter och det går bra för oss som företag. Med en sådan expansionsresa kommer även interna förändringar och utmaningar med en fördubblad personalstyrka det senaste året och organisatoriska förändringar. Här fokuserar vi just nu på att förankra våra värderingar – Enkelhet, mod, närhet och hjärta – i alla led i bolaget och hur vi kan generera långsiktiga förtroenden. Att vi börsnoterades 2020 ställer också nya krav på oss att driva ett transparent bolag framåt, vilket också är ett arbete vi prioriterar just nu.

Hur ser ni på er expansionsresa kopplat mot hållbarhet?

- Vi vill att hållbarhet ska vara en röd tråd som genomsyrar hela vår affär, där både miljömässiga, ekonomiska och social hållbarhet är viktigt. Framåt vill vi fortsätta förvärva fastigheter med miljön i fokus, men också utveckla och påverka det bestånd vi redan har i en mer hållbar riktning. Här gör vi stora som små insatser, bland annat är en av våra målsättningar nu för 2025 att vi ska ha biodiversitetsprojekt på samtliga av våra fastigheter. Gällande social hållbarhet så vill vi vara en stark aktör som påverkar lokalsamhället både genom att driva sociala projekt och skapa trygghet i de områden vi agerar i. Även den ekonomiska hållbarheten är en naturlig del i vår affärsmodell, och där försöker vi verka genom att erbjuda långsiktigt hållbara hyresnivåer, vilket har gått att göra på Marmorlyckan genom investeringsstödet.

Berätta mer om Marmorlyckan och varför ni valde att förvärva dessa fastigheter?

- Dels ser vi Breared som ett väldigt attraktivt område på framfart där vi vill finnas med i utvecklingen. Idag är det ett av Varbergs mest eftertraktade bostadsområden med närhet till både serviceutbud, goda kommunikationer till centrum och unik närhet till naturen. Vi hade också ett etablerat förtroende sedan tidigare med Järngrinden och Mjöbäck som byggt fastigheterna, vilket också gör affärsprocessen trygg för alla parter. Det är också extra roligt att kunna erbjuda helt nybyggda bostäder i det område där Fortinova en gång startade i Varberg. Intresset från hyresgäster har varit enormt. Vi fick 800 ansökningar inom en vecka och hyrde ut samtliga 112 nyproducerade lägenheter på mindre än en månad.

Anders Valdemarsson, vice VD och transaktionsansvarig på Fortinova, Fia Owemyr, företagsrådgivare på Varbergs Sparbank, och Krister Howding, transaktion på Fortinova.

Vilka fördelar ser ni med fastigheterna?

- Det som särskiljer Marmorlyckan från flera andra projekt är att de byggts med höga hållbarhetskrav, bland annat låg energiteknik, solpaneler och dagvattenhantering i regnbäddar. Fastigheterna omges också av extra stora grönytor med fantastiska planteringar vilket bidrar till en ökad trivsel för alla. Breareds attraktivitet och läge gör det möjligt för hyresgäster att bo där länge, och en minskad rotation skapar i förlängningen en extra trygghet i området. Marmorlyckan är också byggt med investeringsstöd som gör det möjligt att hålla ned både byggkostnader och hyror jämfört med många andra nybyggnadsprojekt. Det medför att en bredare grupp i samhället får möjlighet att bo i fastigheterna, något vi menar är positivt för den sociala hållbarheten.

Genom Marmorlyckan fick ni möjlighet till grön finansiering hos oss på Varbergs Sparbank. Berätta mer om det!

- Jag skulle främst vilja avdramatisera den förutfattade meningen att det är enormt svårt och många hinder för att kunna ingå ett Grönt lån. För oss har processen och dialogen med banken varit väldigt smidig och tillmötesgående för att ro den här affären i land med Grön finansiering. Jag är väldigt imponerad över hur långt fram Varbergs Sparbank är i sitt hållbarhetsarbete. Att man redan idag kan ge kunder möjligheter till grön finansiering bekräftar att man ligger i framkant. Sedan för oss som företag, betyder det mycket också att ingå affären, med en finansiär som också värnar om lokalsamhället och lokalsamhällets utveckling. Att vi båda parter värnar mjuka värden som social hållbarhet i närområdet betyder också mycket för affären.

Vilka är fastighetsbranschens största hållbarhetsutmaningar framåt, skulle du säga?

- En av de största utmaningarna framåt är kompetens inom området. Branschen behöver folk som förstår och kan hållbarhet i sina organisationer. Det behövs också företag som vågar investera långsiktigt. Gröna och hållbara fastighetsprojekt är något man räknar hem över tid och där kan det handla om att gå med två kronor i vinst i 20 år istället för 20 kronor på tre år. En tredje utmaning är att inte bara bygga hållbart, utan också se efter sitt befintliga bestånd och arbeta för att hållbarhetsförbättra dem. Fastighetsägare, finansiärer och underleverantörer måste samarbeta - en hållbarhetsresa gör man tillsammans och för att ta oss framåt i de här frågorna behöver vi vara flera som tar kliv fram samtidigt. De långsiktiga klimatförändringarna med till exempel högre vattennivårer och förändrade globala temperaturer, är också stora utmaningar som finns framför oss och detta är anledningar till varför vi är med och agerar.

John Wennevid, CFO på Fortinova.

Johns tips!

Fokusera på din affär och din produkt.
Skapa en bra underliggande produkt med tydliga affärsmässiga, miljömässiga och sociala värden och sök sedan finansiering för den. Börja inte i fel ända. Då ökar du dina chanser till grön finansiering av din satsning.

Väg in miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter i ditt hållbarhetsarbete.
Det stärker din verksamhet och lönsamhet, ditt varumärke och dina affärer på sikt.

Se över hela din verksamhet.
Alla förändringar som man kan göra ur ett hållbarhetsperspektiv är viktiga, även de små. Kanske kan din verksamhet byta ut pappersfakturor mot e-fakturor eller minska antalet tjänsteresor mot digitala möten. I slutändan kommer även små förändringar göra stor skillnad.

Förändra dig själv men också andra.
Styr ditt kapital mot hållbara alternativ. Ställ krav på finansiärer, underleverantörer och de du väljer att samarbeta med. På så sätt tar vi hållbara kliv tillsammans snabbare.